CIMA VIET NAM

Tin tức sự kiện
Nghệ Khoái Châu được mùa, được giá

 

Sáng 23/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban.

Tổng Bí thư cho biết theo kế hoạch, dự kiến tháng 1/2026, Đảng sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 khóa XIII đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng.

"Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng, tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa", theo Tổng Bí thư.

 

Tin bạn quan tâm

接触

詳細なアドバイスが必要な場合はお気軽にお問い合わせください