CIMA VIET NAM

Tuyển dụng
Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH CIMA VIET NAM tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự - Tuyển  dụng  kế  toán  

Số  lượng: 2 

Mức  lương: 12.000.000 - 15.000.000 

Địa chỉ: Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ

Liên hệ

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Điện thoại:

Điện thoại:

Email: